แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:27) { อย่าสงสัยเลย }

แนวคิด :

– พระเยซูได้ปรากฏพระองค์แก่เหล่าสาวกซึ่งครั้งนี้โธมัสก็อยู่ด้วย พระเยซูจึงตรัสกับโธมัสเป็นพิเศษว่า ให้เขาเอามือมาสัมผัสฝ่ามือและสีข้างของพระองค์

– ที่พระองค์ตรัสเช่นนั้น ไม่ได้เป็นการประชดโธมัส ซึ่งก่อนหน้านี้เขาพูดกับเพื่อนๆว่า ถ้าไม่ได้เอามือของเขาสัมผัสฝ่ามือและสีข้างของพระองค์ เขาจะไม่มีวันเชื่อเลยว่า พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆ

– แต่ที่พระองค์ตรัสเช่นนั้น ก็เพราะไม่ต้องการให้โธมัสอยู่ในความสงสัยต่อไป พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะให้เขาเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะให้โธมัสผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้น หลุดพ้นจากความสงสัย ก้าวเข้ามายืนบนจุดยืนแห่งความเชื่อ

– วันนี้ พระเยซูก็กระทำกับเราเช่นนั้นเหมือนกัน พระองค์ปรารถนาให้เราก้าวออกจากความสงสัย เข้ามายืนอยู่ในความเชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่

แต่สำหรับเราดูเหมือนพระองค์เลือกวิธีการที่ดียิ่งกว่ากระทำแก่โธมัส พระองค์ไม่ได้ปรากฏให้เราเห็น แต่ให้เรามีสิทธิใช้ความเชื่อว่า พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ ทั้งที่เรามองไม่เห็น พระองค์ทรงใช้วิธีการตอบคำอธิษฐานของเราเพื่อทำให้เราเชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s