แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:26) { 8 วันต่อมา }

แนวคิด :

– ผ่านไป 8 วัน หลังจากวันที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกในคืนนั้น(ข้อ 19-23)

– พวกสาวกอยู่ด้วยกันในห้อง และปิดประตูมิดชิด เพราะความกลัวพวกยิวยังคงอยู่ แม้พวกเขาจะรู้ชัดเจนแล้วว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว

– แล้วพระเยซูก็ปรากฏตัวท่ามกลางพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อน ตรงที่ ครั้งนี้โธมัสก็อยู่ท่ามกลางพวกสาวกด้วย

– ครั้งนี้ พระเยซูยังคงตรัสกับเขาเหมือน เมื่อ 8 วันก่อน ว่า “สันติ​สุข​จง​ดำ​รง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย” เพราะความกลัวยังคงครอบงำพวกเขาอยู่

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงรอถึง 8 วัน เพื่อปรากฏพระองค์เองอีกครั้งท่ามกลางพวกสาวก เพราะพระองค์มีเวลาของพระองค์ เป็นช่วงเวลาให้เหล่าสาวกพัฒนาความเชื่อ ให้มีชัยเหนือความกลัวพวกยิว แต่ดูเหมือนพวกเขายังไม่อาจสอบผ่าน และ เป็นช่วงเวลาที่จะให้โธมัสพัฒนาความเชื่อ จนยอมเชื่อคำของเพื่อนๆ ที่ว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว แต๋ก็ดูเหมือนว่าโธมัสก็ยังสอบไม่ผ่านอยู่ดี

พระเจ้าทรงรู้เวลาที่เหมาะสม และพระองค์มีแผนการอันลึกซึ้งที่ดีเลิศที่เราไม่อาจเข้าใจได้ จงเชื่อใจในการกำหนดเวลาของพระเจ้าเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s