แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:25) { ไม่ยอมเชื่อ }

แนวคิด :

– พระเยซูปรากฏตัวแก่พวกสาวกขณะที่โธมัสไม่อยู่(ข้อ 24) เมื่อโธมัสกลับมาเพื่อนๆสาวกจึงรุมบอกกับเขาว่า “เรา​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว” ซึ่งวลีทำนองเดียวกันนี้ พวากสาวกเคยได้ยินแล้ว จาก มารีย์ มักดาลา แต่ตอนนั้นพวกสาวกไม่มีใครยอมเชื่อ

– ยน. 20:18 มา​รีย์​ชาว​มัก​ดา​ลา​จึง​ไป​บอก​พวก​สา​วก​ว่า “ข้าพ​เจ้า​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว”

– ในคราวนี้ เมื่อโธมัสได้ยินประโยคเหมือนเดิม เขาก็ยังคงไม่เชื่อเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าคราวนี้จะมีหลายคนยืนยันอย่างหนักแน่นแก่เขาก็ตาม

– โธมัสยืนกรานหนักแน่นว่า ถ้าเขาไม่เห็นกับตา ไม่ได้สัมผัสด้วยมือของตนเอง เขาจะไม่ยอมเชื่อเด็ดขาด

– เขาไม่ยอมเชื่ออะไร? ไม่ใช่ว่า เขาไม่ยอมเชื่อคำพูดของเพื่อนๆเท่านั้นเขากำลังบอกว่า เขาไม่ยอมเชื่อในคำตรัสของพระเยซูด้วย ที่ตรัสไว้ก่อนหน้านี้ว่า พระองค์จะสิ้นพระชนม์แล้วในวันที่สามจะเป็นขึ้นมาจากความตาย

– พระเยซูทรงรู้จักโธมัสเป็นอย่างดี พระองค์ทรงรู้จุดอ่อนของโธมัส คือ ความสงสัย  พระองค์จึงใช้โอกาสพิเศษนี้ สอนเขาและแก้ไขจุดอ่อนของเขา

การประยุกต์ใช้ :

– สำหรับโธมัส การที่มีคนมีบอกเท่านั้นไม่เพียงพอ เขาต้องการเห็นกับตาและจับต้องด้วยมือเสียก่อน จึงจะยอมเชื่อในคำตรัสของพระเยซู

– ซึ่งดูเหมือนพระเยซู ไม่ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น (ข้อ 29)

วันนี้ เรายอมเชื่อพระคำของพระเจ้าว่าเป็นจริงทุกประการแล้วหรือยัง? หรือจำเป็นต้องรอให้เห็นกับตาก่อนเท่านั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s