แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:24) { โธมัสไม่อยู่ }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูปรากฏพระองค์ต่อหน้าพวกสาวกในครั้งแรกนั้น(ข้อ 19-23) ปรากฏว่า โธมัส ผู้เป็นคนหนึ่งในอัครสาวกนั้น ไม่ได้อยู่ด้วย

– ทำไมพระเยซูจึงปรากฏพระองค์ตอนนั้น?

– พระองค์ไม่รู้หรือว่าตอนนั้นโธมัสจะไม่อยู่?

– พระองค์ไม่แคร์โธมัสหรือ?

– พระองค์สนใจแค่สาวก 10 คนเท่านั้นหรือ?

– คำตอบคือ  พระองค์ทรงทราบดีว่าโธมัสจะไม่อยู่ และพระองค์จงใจปรากฏในเวลานั้นเพราะพระองค์ทรงรักโธมัสมาก

– ในการทดสอบครั้งแรก เมื่อมารีย์ มักดาลา มาบอก พวกสาวกว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ปรากฏว่าทุกคนสอบตกหมด ไม่มีใครยอมเชื่อเธอ

– ครั้งนี้ โธมัส ได้รับเกียรติเป็นอัครสาวกคนเดียวที่มีสิทธิสอบแก้ตัวอีกครั้ง ที่เขาจะเชื่อโดยไม่ต้องเห็นพระองค์ก่อน

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อบางอย่างเกิดขึ้นกับเรา ถ้าดูเผินๆ อาจเข้าใจผิดว่า พระเจ้าไม่รักเราแล้วหรือ? พระเจ้าไม่แคร์เราหรือ?

แต่ความจริงแล้ว ทุกอย่างที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรา เพราะพระองค์ทรงรักเราอย่างที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s