แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:22) { จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูบอกถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะทรงใช้ให้พวกสาวกไปทำแล้ว(ข้อ21) พระองค์ก็ระบายลมหายใจเหนือพวกเขา

– เป็นเหมือนเหตุการณ์ใน ปฐก. 2:7 พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ทรง​ปั้น​มนุษย์​ด้วย​ผง​คลี​จาก​พื้น​ดิน ระบาย​ลม​ปราณ​เข้า​ทาง​จมูก​ของ​เขา มนุษย์​จึง​กลาย​เป็น​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่

– แล้วพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด”

– ใน กจ. 1:4 “เมื่อ​พระ​องค์​ได้​ทรง​พำนัก​อยู่​กับ​อัครทูต จึง​กำชับ​เขา​มิ​ให้​ออกไป​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม แต่​ให้​คอย​รับ​ตาม​พระ​สัญญา​ของ​พระ​บิดา…”

– ใน กจ. 1:8 “แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้รับ​พระ​ราชทาน​ฤทธิ์​เดช เมื่อ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน …”

– ดังนั้น ผมคิดว่า ในข้อนี้ น่าจะเป็นสัญลักษณ์ถึงคำสัญญาของพระองค์ว่า จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งจะประทานจริงใน วันเพนเทคอสต์อีกไม่กี่วันข้างหน้า

– เพราะใน ยน. 16:7 พระเยซูตรัสว่า “…​ถ้า​เรา​ไม่​ไป องค์​พระ​ผู้ช่วย​ก็​จะ​ไม่​เสด็จ​มา​หา​ท่าน แต่​ถ้า​เรา​ไป​แล้ว เรา​ก็​จะ​ใช้​พระ​องค์​มา​หา​ท่าน​”

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงระบายลมหายใจและตรัสว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์” ต่อจากการมอบภารกิจยิ่งใหญ่ให้แก่พวกสาวก

– ชี้ให้เห็นว่า การทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูสำเร็จได้นั้น สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจขาดไปได้เลย คือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อ

วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา เพื่อช่วยให้เราทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูให้สำเร็จ ดังนั้นจงพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s