แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:20) { เห็นแล้วเชื่อ }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูทรงปรากฏแก่พวกสาวกให้ห้องที่เขาอยู่ด้วยกันนั้น(ข้อ19) ดูเหมือนในตอนแรกพวกเขายังจำพระเยซูไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเป็นพระเยซูจริงๆ

– แต่เมื่อพระเยซู ทรงให้พวกเขาดูพระหัตถ์ที่มีรอยตะปู และสีข้างที่ถูกแทง พวกเขาก็มั่นใจทันทีว่าเป็นพระเยซูจริงๆ พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเชื่อ

– หลังจากนั้นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งก็เกิดขึ้นกับพวกเขา

– หากสังเกตพระคัมภีร์ข้อนี้ดีๆ ความยินดีของพวกเขา ไม่ได้เกิดขึ้น เมื่อพระเยซูปรากฏแก่พวกเขา หรือแม้แต่เมื่อพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า จงมีสันติสุขเถิด

– แต่ความยินดีนั้นเกิดขึ้น หลังจากที่พวกเขาได้เห็นรอยแผลของพระเยซู แล้วจึงเชื่อ แล้วจึงเกิดความยินดี

การประยุกต์ใช้ :

– ถึงแม้พระเยซูจะอยู่กับพวกสาวก จะตรัสกับเขา ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมีความชื่นชมยินดี จนกว่าพวกเขาจะเชื่อจริงๆว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เมื่อนั้นความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมจึงเกิดขึ้นกับพวกเขา

– แม้วันนี้ เราทราบและได้ยินว่า พระเยซูทรงสถิตกับเรา และแม้พระคำของพระเจ้าได้ตรัสกับเราแล้ว แต่ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท่ามกลางสถานการณ์ในวันนี้ จนกว่าเราจะเชื่อจริงๆว่า สิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้นั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s