แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:19) { สันติสุขชนะความกลัว }

แนวคิด :

– หลังจากที่มารีย์ มักดาลา ได้บอกพวกสาวกว่า พระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว แต่พวกสาวกก็ไม่เชื่อ(ข้อ18) ยังคงเก็บตัวเงียบในห้องชั้นบน เพราะกลัวว่าพวกยิวจะมาจับไปฆ่าอย่างทรมาน เหมือนกับที่พวกยิวได้ฆ่าพระเยซูนั้น

– จนกระทั่งค่ำวันนั้น ในห้องที่พวกเขาอยู่กันนั้น ขณะที่ประตูปิดอยู่ พระเยซูปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางเขา

– พระเยซูตรัสกับเขา ขณะเขากำลังกลัวนั้นว่า “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด”

การประยุกต์ใช้ :

– ทั้งที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว แต่พวกสาวกก็ยังถูกครอบงำด้วยความกลัว ก็เพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว

– หากเราไม่มีเชื่อ แม้ว่าเราเป็นผู้ชนะแล้ว เราก็ยังคงทำตัว อย่างผู้พ่ายแพ้อยู่ดี

– พระเยซูแทนที่ความกลัวของเขา ด้วยสันติสุขในการทรงสถิตของพระเจ้า

– หากเรากำลังกลัว เพียงแค่ระลึกว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่และพระองค์ทรงสถิตกับเรา เมื่อนั้นสันติสุขของพระเจ้า จะเข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวทั้งสิ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s