แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:12) { ทูตสวรรค์นั่งอยู่ }

แนวคิด :

– ขณะที่มารีย์กำลังร้องไห้อยู่หน้าอุโมงค์ฝังพระศพพระเยซู และเมื่อเธอมองเข้าไปในอุโมงค์(ข้อ11) เธอก็เห็นทูตสวรรค์ 2 องค์ นั่งอยู่ที่วางพระศพ

– น่าจะเป็นทูตสวรรค์ที่พับผ้าพันพระศพ ส่วนพระเศียรและส่วนพระกาย

– ทูตสวรรค์นั่งอยู่ เป็นอากรัปกริยาที่ไม่รีบร้อน แต่กำลังรออะไรบางอย่าง

– คือ รอเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดกับ มารีย์ มักดาลา (ข้อ13) เพื่อนำร่องให้พระเยซูพูดกับนาง(ข้อ15)

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้ามีจังหวะเวลาของพระองค์ แม้แต่เหล่าทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์ยังคงต้องรอจังหวะเวลาของพระองค์ แล้วเราเป็นใครที่จะไม่ยอมรอจังหวะเวลาของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s