แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:11) { ยืนร้องไห้ }

แนวคิด :

– เมื่อเปโตรกับยอห์นกลับไปจากอุโมงค์แล้วด้วยความประหลาดใจที่พระศพพระเยซูหายไป(ข้อ10) แต่มารีย์ มักดาลา ยังคงยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าอุโมงค์ ร้องไห้ไปพลางก็มองเข้าไปที่อุโมงค์พลาง

– ก่อนหน้านี้ มารีย์ มักดาลาและผู้หญิงอีกหลายคน ได้มาที่อุโมงค์แต่เช้ามืดโดยที่ก่อนหน้านี้พวกเธอได้ใช้เวลาเตรียมเครื่องหอมสำหรับชโลมพระศพ(มก. 16:1)

– แล้วมารีย์ มักดาลาก็วิ่งเข้าไปในเมืองเพื่อบอกข่าวแก่พวกสาวก(ยน. 20:2)

– จากนั้นเธอก็ตามเปโตรและยอห์นกลับมาที่อุโมงค์อีก

– บัดนี้ เปโตรและยอห์นก็กลับไปแล้ว และพวกผู้หญิงคนอื่นก็กลับไปแล้วเช่นกัน

– แต่เธอยังอยู่ที่นั่น เธอไม่ได้นั่งร้องไห้อย่างหมดแรงหรือท้อแท้ใจ แต่กำลังยืนร้องไห้แสดงให้เห็นถึงความกระวนกระวายใจ นั่งไม่ติด คงเพราะกำลังคิดว่ามีใครบางคนมาขโมยพระศพไปเพื่อทำอะไรบางอย่าง

– จากอากัปกริยาที่ยืนร้องไห้ และมองเข้าไปในอุโมงค์ รวมถึงคำพูดของเธอในข้อ 13 ทำให้เห็นว่า ที่เธอยังไม่กลับไปเพราะพยายามกำลังหาพระศพให้เจอ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเธอรักพระเยซูมากนั่นเอง

การประยุกต์ใช้ :

– เหตุที่พระเยซู เลือกปรากฏแก่มารีย์ มักดาลา เป็นคนแรก เป็นไปได้ว่า ก็เพราะเธอรักพระเยซูมากกว่าใคร และเธอไม่ยอมลดละ ที่จะแสวงหาพระเยซูให้พบ

– เหมือนใน ยรม. 29:13 “เจ้า​จะ​แสวง​หา​เรา​และ​พบ​เรา​เมื่อ​เจ้า​แสวง​หา​เรา​ด้วย​สิ้น​สุด​ใจ​ของ​เจ้า”

วันนี้ ถ้าเราหิวกระหายอย่างสุดจิตสุดใจ ที่อยากจะมีประสบการณ์กับพระเยซู เราจะพบพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s