แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:26) { รู้แล้วรู้ขึ้นอีก }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานกับพระบิดาว่า พระเยซูได้สำแดงพระบิดาให้คนที่วางใจในพระองค์ ได้รู้จักพระบิดาแล้ว และพระเยซูจะสำแดงมากขึ้นอีกหลังจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย แล้วพระวิญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาอยู่กับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซู

– ซึ่งเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับพวกเขาแล้ว เขาจะรับความรักยิ่งใหญ่ที่สุด คือรักที่พระบิดารักพระเยซูนั้นอย่างเต็มขนาด และพระเยซูจะสถิตกับพวกเขาโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ พระเยซูได้สำแดงพระบิดาให้เราสามารถรับรู้และรู้จักพระองค์ได้ ทางการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในเรา

– โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น เราสัมผัสความรักของพระเจ้าได้ และรับรู้ได้ว่าพระเยซูทรงสถิตกับเราเสมอ

เมื่อเรารู้ว่าพระเยซูทรงสถิตกับเราเสมอ และเราถูกรักด้วยความรักใหญ่ยิ่งจากพระเจ้าเช่นนี้ ก็ไม่มีสิ่งใดน่าสะพรึงกลัวสำหรับเราอีกต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s