แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:25) { รู้จักพระเจ้าได้ทางพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า โลกไม่สามารถรู้จักพระบิดาได้ด้วยตนเอง พระเยซูทรงรู้จักพระบิดาเป็นอย่างดี พระเยซูเสด็จมาเพื่อสำแดงพระบิดาให้โลกได้รู้จัก เพราะว่าการรู้จักพระบิดานั่นแหละคือการพบชีวิตนิรันดร์

– ยน. 17:3 และ​นี่​แหละ​คือ​ชีวิต​นิรันดร์ คือ​การ​ที่​พวก​เขา​รู้​จัก​พระ​องค์ ผู้​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​เที่ยง​แท้​องค์​เดียว และ​รู้​จัก​พระ​เยซู​คริสต์​ที่​พระ​องค์​ทรง​ใช้​มา

– การที่จะรู้จักกับพระเจ้าได้นั้น ผ่านทางการเชื่อวางใจในพระเยซู ว่า พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่พระบิดาส่งมาเพื่อช่วยโลกให้รอด

– ด้วยเหตุนี้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซู จึงสามารถรับการสำแดงพระบิดา ที่พระเยซูทรงสำแดงได้

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าทรงอยู่ในสภาพของฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นมนุษย์ผู้เป็นเนื้อหนังจึงไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้

– แต่เมื่อพระบุตรของพระเจ้า เสด็จมารับสภาพมนุษย์ ก็เพื่อมนุษย์ผู้เนื้อหนังจะสามารถรับสิ่งที่พระบุตรสำแดงแก่พวกเขาได้ พระบุตรมาเพื่อสำแดงพระเจ้าให้พวกเขาได้รู้จัก

– หากใครไม่ยอมเชื่อว่า พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าลงมารับสภาพมนุษย์ มาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด คนนั้นจึงไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้ เพราะเขาจะไม่ยอมรับคำที่พระเยซูได้ตรัสไว้

วันนี้ เรารู้จักกับพระเจ้าได้ มากยิ่งๆขึ้น เมื่อเราเชื่อวางใจในถ้อยคำที่พระเยซูได้ตรัสกับเรานั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s