แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:24) { ทรงอยากให้เห็นกับตา }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า พระเยซูอยากจะให้คนที่เชื่อวางใจในพระเยซู ได้อยู่ในสวรรค์กับพระเยซู เพื่อพวกเขาจะได้เห็นและรู้ว่า พระบิดาทรงรักพระเยซูมากเพียงใด มากจนประทานศักดิ์ศรียิ่งใหญ่แก่พระเยซู

– อ่านเผินๆ ดูเหมือนพระเยซูอยากอวดศักดิ์ศรีและความรักที่พระบิดามีต่อพระเยซู ให้ผู้วางใจในพระเยซูได้รับรู้

– แต่เมื่อพิจารณาบริบทก่อนหน้านี้ ข้อนี้ช่างเป็นประโยคที่สุดแสนซาบซึ้งของความรักของพระเยซู ที่มีต่อเรา

– ข้อ 22 กล่าวว่า พระเยซูประทานเกียรติที่ได้รับมานั้นแก่เรา

– ข้อ 23 กล่าวว่า พระบิดาทรงรักเรา แบบเดียวกับรักที่พระบิดารักพระเยซู

– ดังนั้น เมื่อผนวก ทั้ง 3 ข้อเข้าด้วยกัน จึงหมายความว่า พระเยซูอยากให้เราอยู่ในสวรรค์ เพื่อจะได้เห็นกับตาว่า ศักดิ์ที่พระบิดาประทานแก่พระเยซู แล้วพระเยซูมอบแก่เรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด และจะได้รับรู้ว่า ความรักที่พระบิดารักพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด เพราะความรักแบบเดียวกันนั้นเอง คือ รักที่พระบิดาทรงรักเรา

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซู เราจึงเป็นคนของพระองค์ สิ่งที่พระองค์ทรงมอบแก่เรานั้น ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะบรรยายได้

– พระเยซูประทานเกียรติและศักดิ์ศรี อันหาที่เปรียบไม่ได้แก่เรา

– พระบิดามอบความรัก ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจินตนาการได้ให้แก่เรา

วันนี้ เราควรภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เป็นคนของพระเยซู และเราสมควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินชีวิตให้สมกับศักดิ์ศรีและความรักที่พระเยซูทรงโปรดประทานแก่เรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s