แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:18) { ภารกิจ }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐาน ทูลต่อพระบิดาว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระเยซูเข้ามาในโลก เพื่อให้โลกนี้จะได้รับความรอด ได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า ดังนั้น พระเยซูก็ทรงใช้พวกสาวก ออกไปที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อให้วัตถุประสงค์นี้สำเร็จ คือ นำความรอดไปถึงคนทั่วโลกนำพวกเขาให้กลับคืนดีกับพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– สาเหตุที่พระเจ้ายังไม่ได้รับเราขึ้นไปสวรรค์ ในวันนี้ ก็เพราะพระองค์ทรงมีภารกิจที่สำคัญยิ่งยวดให้เรากระทำ

– ไม่ให้การหาเงินให้มากที่สุด ไม่ใช่การทำให้เรามีชื่อเสียงให้มากที่สุด

– แต่เป็นการทำให้วัตถุประสงค์แห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ คือ ช่วยคนให้พ้นนรก ให้เขาได้รับความรอดในพระเจ้า กลับมาคืนดีกับพระเจ้า

วันนี้ เราใช้ศักยภาพของเราที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อทำภารกิจของพระเจ้ามากเพียงใด?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s