แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:16) { เป็นเหมือนพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า เพราะพวกสาวกรับคำของพระเยซูไว้ เชื่อวางใจในถ้อยคำของพระองค์ พวกสาวกจึงเป็นเหมือนอย่างพระเยซู คือ เป็นคนของสวรรค์ ไม่ใช่คนของโลกนี้

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูไม่ใช่ของโลก ทุกสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำทรงกระทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา ไม่ใช่เพื่อหาเกียรติแห่งโลกนี้

– ยน. 6:38 “เพราะ​ว่า​เรา​ลง​มา​จาก​สวรรค์ ไม่​ใช่​เพื่อ​ทำ​ตาม​ความ​ประสงค์​ของ​เรา​เอง แต่​เพื่อ​ทำ​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา”

– เราเป็นเหมือนพระเยซู คือไม่ใช่ของโลก สิ่งที่เราสมควรทำ ก็คือ ทำเหมือนอย่างที่พระเยซูทำ ไม่ได้ทำเพื่อเกียรติแห่งโลกนี้ ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง แต่เพื่อประโยชน์ของพระเจ้า

– คนของโลกนี้ เขาจะแสวงหาประโยชน์เพื่อเขาเอง ดังใน ฟป. 2:21 ที่กล่าวว่า “เพราะ​ว่า​คน​อื่นๆ แสวง​หา​ประ​โยชน์​ของ​พวก​เขา​เอง​ทุก​คน ไม่​ใช่​ประ​โยชน์​ของ​พระ​เยซู​คริสต์”

– แต่เราผู้เป็นคนของสวรรค์ ควรแสวงหาประโยชน์ของพระคริสต์ในทุกการกระทำของเรา

– 2คร. 5:15 “และ​พระ​องค์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​ทุก​คน เพื่อ​บรร​ดา​คน​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​จะ​ไม่​อยู่​เพื่อ​ตัว​เอง​อีก​ต่อ​ไป แต่​จะ​อยู่​เพื่อ​พระ​องค์​ที่​สิ้น​พระ​ชนม์ และ​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​เพราะ​เห็น​แก่​เขา​ทั้ง​หลาย”

– วันนี้ เราผู้เป็นเหมือนพระเยซู สิ่งที่เราทำ เราแสวงหาประโยชน์ของตนเอง หรือแสวงหาประโยชน์ของพระเจ้าของเรา

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s