แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:15) { ขอให้พ้นจากความชั่วร้าย }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า ขอพระบิดาปกป้องพวกสาวกให้พ้นจากมารร้าย ขณะที่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้

– จำเป็นที่พวกเขายังคงต้องอยู่ในโลกนี้ต่อไป เพื่อทำพระราชกิจของพระบิดาในการนำความรอดไปยังคนทั้งหลาย จนสุดปลายแผ่นดินโลก

– ขณะเดียวกันศัตรูก็จะพยายามหยุดยั้งพวกเขา ด้วยวิธีการต่างๆนานา ทั้งการล่อลวงและการข่มเหง พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาเพื่อพวกเขาจะสามารถผ่านพ้นการทดลองต่างๆที่กำลังจะมาถึงพวกเขาได้

การประยุกต์ใช้ :

– ขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ ศัตรูของเราคือมารและระบบของโลกนี้ จะพยายามทุกวิถีทาง ที่จะให้เรา หลงออกไปจากทางของพระเจ้า ละทิ้งพระเจ้า ล้มลงในการทดลอง

– วิธีที่พระเยซูทำเพื่อปกป้องเรา คือ การอธิษฐานต่อพระบิดา ขอการปกป้องให้พ้นจากการทดลอง

– พระเยซูก็สอนให้เรา อธิษฐานเช่นนั้นด้วย ใน มธ. 6:13 ​ “​​​​และ​ขอ​อย่า​ทรง​นำ​พวก​ข้า​พระ​องค์​เข้า​ไป​ใน​การ​ทด​ลอง แต่​ขอ​ให้​พวก​ข้า​พระ​องค์​พ้น​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย”

– เราเองควรอธิษฐาน เผื่อตัวเราเอง และคนที่เรารัก และพี่น้องคริสเตียน ตามอย่างของพระเยซู คือ อธิษฐานขอพระบิดาปกป้องให้พ้นจากการทดลอง  ให้มีชัยชนะเหนือการทดลอง เพราะการทำเช่นนั้น จะทำให้เราตระหนักถึงการทดลองที่อยู่รอบตัว และเป็นการถ่อมใจยอมรับว่า เราไม่อาจผ่านพ้นไปได้โดยปราศจากการช่วยเหลือของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s