แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:14) { คนของสวรรค์ }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดา ว่า เนื่องจากพระเยซูมอบดำรัสของพระบิดาแก่พวกสาวก และพวกเขาได้รับเอาไว้ในชีวิต

– ดังนั้น พวกเขาจึงกลายเป็นคนของสวรรค์ เหมือนอย่างพระเยซู และไม่ใช่คนของโลกอีกต่อไป

– ด้วยเหตุนี้โลกจึงเกลียดชังพวกเขา

การประยุกต์ใช้ :

– การรับพระคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิต ด้วยการเชื่อและประพฤติตามนั้น ทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซู คือ เป็นคนของสวรรค์

– สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เราเป็นคนของสวรรค์แล้วจริงๆ คือ โลกจะเกลียดชังเรา

– ดังใน ยน. 15:19 “ถ้า​พวก​ท่าน​เป็น​ของ​โลก โลก​ก็​ย่อม​จะ​รัก​คน​ที่​เป็น​ของ​โลก​เอง แต่​เพราะ​ท่าน​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลก คือ​เรา​เลือก​ท่าน​ออก​จาก​โลก เพราะ​เหตุ​นี้ โลก​จึง​เกลียด​ชัง​ท่าน”

– เพราะว่าเมื่อเราเป็นคนของสวรรค์ เราจะประพฤติแบบคนของสวรรค์ ซึ่งการประพฤติแบบนั้นจะขัดแย้งกับค่านิยมของโลก ด้วยเหตุนี้โลกจะเกลียดชังเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s