แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.17:13) { ความยินดีอย่างเต็มเปี่ยม }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า พระเยซูกำลังกลับไปหาพระบิดา พระเยซูได้กล่าวสิ่งที่พวกสาวกจำเป็นต้องรับรู้แก่พวกเขาหมดแล้ว (ข้อ 14 “ข้าพระองค์มอบ​พระ​ดำ​รัส​ของ​พระ​องค์​ให้​แก่​พวก​เขา​แล้ว”)  

– ซึ่งสิ่งที่กล่าว หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำอธิษฐานข้างต้น เรื่องความรอดที่มาจากพระบิดาทางพระเยซูคริสต์

– เหตุที่พระเยซูกล่าวสิ่งเหล่านี้แก่พวกเขา ก็เพราะว่าการยอมรับสิ่งเหล่านี้จะทำให้ความชื่นชมยินดีของพระเยซู ปรากฏในพวกเขาอย่างเต็มเปี่ยม

การประยุกต์ใช้ :

– เราสามารถให้ความยินดีในพระเจ้า เต็มเปี่ยมในชีวิตของเราได้ โดยการรับฟังและเชื่อในพระคำของพระเจ้า

– ใครก็ตามที่รับ และเชื่อ และทำตาม พระคำของพระเจ้า เขาจะพบกับความยินดีอย่างเต็มเปี่ยม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s