แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:33) { คริสเตียนจะทุกข์ยาก }

แนวคิด :

– พระเยซูสรุปสิ่งที่พระองค์ได้พูดกับพวกสาวกทั้งหมด ตั้งแต่ช่วงล้างเท้า ในบทที่ 13 เรื่อยมา จนถึงข้อนี้ ว่า ทั้งหมดที่บอกก็เพื่อพวกเขาจะมีสันติสุข ในท่ามกลางทุกเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขา

– พระเยซูบอกพวกสาวกว่า ต่อไปขณะที่เขาอยู่ในโลกนี้ พวกเขาจะประสบความทุกข์ยากลำบาก แต่อย่ากลัว จงกล้าหาญ ยึดมั่นความเชื่อวางใจในพระเยซูเอาไว้ เพราะว่าพระเยซูได้ชนะโลกนี้แล้ว ด้วยสิ่งที่พระองค์กำลังจะกระทำ คือสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับบาปแทนมนุษย์ทุกคน และพระองค์ประกาศชัยชนะเหนือความตาย โดยการเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3

– ดังนั้นไม่ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบากมากเพียง จิตวิญญาณของเขาก็จะไม่มีวันพบกับความตายเลยชั่วนิจนิรันดร์

– (ในช่วงเวลาต่อๆมา อัครสาวกทุกคน ยกเว้นยอห์น ถูกฆ่าตายเพราะข่าวประเสริฐ ทั้งสิ้น)

การประยุกต์ใช้ :

– หากเชื่อและยึดมั่นในคำสอนของพระเยซู อยู่ตลอดเวลา สันติสุขในพระเยซูคริสต์ จะไม่มีวันจางหายไปจากชีวิตของเราเลย แม้ชั่วขณะเดียว

– พระเยซูไม่เคยพูดว่า “คริสเตียนจะไม่ประสบความทุกข์ยากลำบาก” คนที่สอนเช่นนั้น ผมมองว่า เขากำลังบิดเบือนคำสอนของพระเยซู

– พระเยซูพูดอย่างชัดเจนว่า เราจะประสบความทุกข์ยากลำบาก แต่ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้น หากเราพึ่งพาพระองค์ เราจะผ่านมันไปได้อย่างสง่างามและผลลัพท์ที่ออกมาจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

– 2ทธ. 3:12 “แท้​จริง​ทุก​คน​ที่​ตั้ง​ใจ​จะ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​ถูก​ข่มเหง”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s