แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.15:21) { ไม่รู้จักพระเจ้า }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า เหตุที่คนทั้งหลายต่อต้านพระเยซู จนส่งผลทำให้เขาเหล่านั้นต่อต้าน และข่มเหงพวกสาวก ก็เพราะว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้น ไม่รู้จักกับพระบิดาจริงๆ

– เพราะถ้าพวกเขารู้จักพระเจ้าจริงๆ พวกเขาคงจะไม่จับพระองค์ผู้ที่พระเจ้าส่งมาไปตรึงบนไม้กางเขน

– พวกเขาคิดไปเองว่า เขารู้จักกับพระเจ้า และการข่มเหงที่เขาทำนี้ ทำเพื่อปรนนิบัติพระเจ้า

– แต่ความจริงแล้วพวกเขายังไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆ พวกเขาจึงทำเช่นนั้น

– พวกเขาเกลียดพระเยซู จึงเกลียดเหล่าสาวกของพระองค์ ดังใน ลก. 21:17 “ทุก​คน​จะ​เกลียด​ชัง​พวก​ท่าน​เพราะ​นาม​ของ​เรา”

การประยุกต์ใช้ :

– เหตุที่คนเหล่านั้นที่ข่มเหงเหล่าสาวก ก็เพราะพวกเขาไม่เชื่อในถ้อยคำของพระเยซู พวกเขาจึงไม่มีทางรู้จักพระบิดาได้

– การไม่รู้จักพระเจ้า ทำให้เขาทำผิดต่อพระเจ้าอย่างใหญ่หลวง ด้วยการข่มเหงตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้

– ใครก็ตามที่ไม่เชื่อพระคำของพระเจ้า เขาจะไม่สามารถเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งจะนำมาซึ่งการกระทำที่ขัดขวางหรือต่อต้านน้ำพระทัยของพระเจ้า

– ซึ่งการกระทำเช่นนั้น เขากำลังทำให้ตนเองตกที่นั่งลำบาก

– วันนี้ เราสามารถรู้จักพระเจ้าและรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ได้ ด้วยการเชื่อในพระคำของพระเจ้า จงเชื่อทุกถ้อยคำในพระคำของพระเจ้า เชื่อจนกระทั่งสำแดงออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s