แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.15:22) { ปฏิเสธพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกเหล่าสาวก เรื่องของคนที่ข่มเหงเหล่าสาวกว่า เมื่อพระเยซูทรงสั่งสอนพวกเขา เป็นโอกาสทองที่พวกเขาจะกลับใจ แต่หากพวกเขาไม่กลับใจ แต่ปฏิเสธพระเยซู กลับเป็นการเพิ่มบาปที่รุนแรงให้แก่พวกเขาเอง คือ บาปแห่งการปฏิเสธพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

– เดิมพวกเขาต้องตายเพราะบาปของตนอยู่แล้ว แต่พระเจ้าทรงเมตตาประทานพระผู้ช่วยมาช่วยพวกเขาให้รอด แต่เขากลับปฏิเสธพระผู้ช่วยให้รอดนั้น ดังนั้นพวกเขาต้องพินาศเพราะบาปของเขาอย่างไม่มีข้อแก้ตัวเลย

การประยุกต์ใช้ :

– บาปที่รุนแรง และทำให้บาปอื่นๆปรากฏตามมาอย่างเด่นชัด คือ บาปแห่งการปฏิเสธพระเยซู

– วันนี้เราผู้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้ว เราดำเนินชีวิตแบบปฏิเสธพระเยซูอยู่หรือเปล่า?

– เรายินดีเต็มใจ เชื่อฟังและทำตาม คำสั่งของพระเยซูหรือไม่?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s