แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.15:23) { เกลียดพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิบายให้สาวกฟังว่า คนที่ปฏิเสธพระเยซู ก็ปฏิเสธพระบิดาด้วย คนที่เกลียดหรือต่อต้านพระเยซู ก็กำลังเกลียดหรือต่อต้านพระบิดาด้วย

– เพราะว่าพระเยซูอยู่ในพระบิดา และพระบิดาอยู่ในพระเยซู (ยน. 14:11)

– ไม่มีใครสามารถเกลียดผู้หนึ่ง โดยปราศจากการเกลียดอีกผู้หนึ่งได้

– เพราะพระเยซู เป็นตัวแทนของพระบิดาในโลกนี้

การประยุกต์ใช้ :

– เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู เราก็อยู่ในพระเยซู และพระเยซูก็อยู่ในเรา (ยน. 14:20)

– เราเป็นตัวแทนของพระเยซูในโลกนี้ ใครก็ตามทำอะไรกับเรา เขากำลังทำกับพระเยซูนั่นเอง

– ด้วยเหตุนี้ใครที่เกลียดเรา เพราะเราเชื่อฟังพระเยซู เขาก็กำลังทำตัวเป็นผู้เกลียดพระเยซู พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด

– ใครก็ตามที่รักเรา เพราะเราติดตามพระเยซู เขาก็กำลังสำแดงความรักต่อพระเยซูนั่นเอง

– ดังนั้นอย่าให้เราถือสาคนเหล่านั้นที่ตั้งตัวเป็นศัตรูต่อเราเพราะเราเชื่อฟังพระเยซู เพราะว่าเขากำลังหาเรื่องใส่ตัวเอง อย่าโกรธเขาแต่ควรสงสารเขามากกว่า

– ในทางตรงกันข้าม ขอให้เราระมัดระวัง ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแก่พี่น้องเพราะเขาเป็นตัวแทนของพระเยซูในโลกนี้ ให้เราสำแดงความรักที่เรามีต่อพระเยซูด้วยการรักพี่น้องเถิด

– เมื่อเราเกลียดพี่น้อง เราก็กำลังทำตัวเป็นผู้เกลียดพระเยซู  และเมื่อเราสำแดงความรักแก่พี่น้อง เราก็กำลังสำแดงความรักต่อพระเยซูนั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s