แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.15:24) {ใจแข็งกระด้าง}

แนวคิด :

– พระเยซูอธิบายให้สาวกฟังเกี่ยวกับ คนที่ไม่เชื่อพระองค์ และต่อต้านข่มเหงเหล่าสาวก ว่า พวกเขาเหล่านั้นจะมีบาป แห่งการปฏิเสธการช่วยเหลือจากพระเจ้า

– ทั้งที่พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์มากมาย จนพวก​หัว​หน้า​ปุโร​หิต​และ​พวก​ฟา​ริสี กล่าวใน ยน. 11:47  ​ว่า “เรา​จะ​ทำ​อย่าง​ไร​กัน​ดี เพราะ​ว่า​ชาย​คน​นี้​ทำ​หมาย​สำ​คัญ​มาก​มาย?”

– ถึงกระนั้นพวกเขาก็ใจแข็งกระด้าง ไม่ยอมเชื่อ แต่กลับแสดงตัวเป็นผู้เกลียดชังพระเยซูและเกลียดชังพระบิดา ด้วยการต่อต้านพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงกระทำให้เขาเห็นแล้ว แต่พวกเขาก็ยังใจแข็งกระด้าง ไม่ยอมเชื่อ จึงเป็นบาปซ้อนบาปแก่เขา

– บาปเดิมก็ไม่ได้รับการชำระ บาปใหม่แห่งการปฏิเสธและเกลียดชังพระเจ้าเพิ่มเข้าไปอีก

– เราได้เห็นการอัศจรรย์มากมายที่พระเยซูทรงกระทำในชีวิตของเราในอดีตที่ผ่านมาแล้ว วันนี้อย่าให้เราใจแข็งกระด้างด้วยการไม่ยอมเชื่อวางใจในพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s