แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.15:25) { ไร้เหตุผล }

แนวคิด :

– พระเยซูพูดถึง พระคัมภีร์เดิมที่พวกยิวยึดเป็นพระคัมภีร์ของพวกเขา ใน สดด. 69:4 ซึ่งกล่าวถึงพระมาซีฮา ที่กล่าวว่า “คน​ที่​เกลียด​ชัง​ข้า​พระ​องค์​อย่าง​ไร้​เหตุ​ผล มี​มาก​ยิ่ง​กว่า​เส้น​ผม​บน​ศีรษะ​ข้า​พระ​องค์…”

– เพื่อจะชี้ให้เห็นว่า นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นกับพระมาซีฮา

– การคิดชั่ว การทำชั่วของใครบางคน พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จได้ อยู่ดี

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อมีสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับเรา อาจจะเพราะความนิสัยไม่ดีของเราเอง หรือของคนอื่นก็ตาม เมื่อเรายกให้พระเจ้าทรงช่วยเราจัดการ สิ่งนั้นจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ และจะทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จท่ามกลางเหตุการณ์นั้นๆ

– บางสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนไร้เหตุผล ต่อให้พยายามหาเหตุผลก็ไม่พบเหตุผลจริงได้ ซึ่งก็ไม่เห็นจะสำคัญว่าเราจะรู้เหตุผลหรือไม่ ขอเพียงเรารู้วิธีทำให้มันถวายเกียรติแด่พระเจ้า นั่นก็เพียงพอแล้ว ด้วยการเข้ามาหาพระเจ้า ร้องทูลต่อพระองค์ และยกเหตุการณ์นี้ให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s