แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.15:26) { พยานจากสวรรค์ }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกให้เหล่าสาวกรู้ว่า พระบิดาจะทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์มา ตามคำขอของพระเยซู (ยน. 14:16) มาอยู่กับพวกเขา

– พระองค์มาเพื่อที่จะเป็นพยานให้กับพระเยซู ว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

– พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริง พระองค์นำความจริงมาสำแดง พระองค์ทรงรู้จักพระเยซู พระองค์อยู่กับพระเยซู ดังนั้นพระองค์จึงเป็นพยานที่ดีที่สุดที่จะบอกให้โลกนี้รู้ว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

– ด้วยเหตุนี้ การสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโลกนี้ ผ่านทางผู้เชื่อก็เพื่อ สำแดงว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

​การประยุกต์ใช้ :

– พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา เพื่อบอกให้เราและโลกนี้ รู้ว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ผ่านหมายสำคัญ การอัศจรรย์ การตอบคำอธิษฐาน การเปลี่ยนแปลงชีวิต และอื่นๆอีกมากมาย

– การใช้ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเกิดผลอย่างสมบูรณ์ เมื่อเราใช้ของประทานนั้น เพื่อประกาศให้โลกนี้รู้ว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s