แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.15:27) { เป็นพยานเพื่อพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า แม้โลกนี้จะไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์(ข้อ 26) และพวกสาวก จะเป็นพยาน ให้โลกนี้รู้ว่า พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา ผู้มาช่วยโลกให้รอด

– เพราะว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ด้วยกับพระเยซู ก่อนวางรากสร้างโลก และ เหล่าสาวกได้อยู่กับพระเยซูตั้งแต่เมื่อพระเยซูทรงเริ่มพระราขกิจในโลกนี้

– ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงทำให้เหล่าสาวกเป็นพยานถึงเรื่องของพระเยซู จนข่าวประเสริฐแพร่ไปทั่วโลก จนมาถึงพวกเราในทุกวันนี้

การประยุกต์ใช้ :

– เหล่าสาวกเขาเป็นพยานให้โลกนี้ รู้จักพระเยซู ก็เพราะเขาได้มีประสบการณ์กับพระเยซู ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ

– วันนี้ โลกนี้ไม่รู้จักพระเยซู ไม่รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของทุกคน

– เราได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำมากมายในชีวิตของเราแล้ว เราเองสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นพยานให้โลกนี้ได้รับรู้ว่า พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s