แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:1) { เพื่อไม่ให้ท้อถอย }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิบายให้สาวกฟังว่า เหตุนี้พระเยซูบอกสิ่งต่างๆแก่พวกสาวก ใน บทที่ 14 และ 15 ทั้งการเตือน และการหนุนใจ ก็เพื่อให้พวกเขาสามารถยืนหยัดได้เมื่อเวลาแห่งความยากลำบาก เวลาแห่งการทดลองมาถึง

– พวกเขาจะได้ไม่ติดกับของความยากลำบาก จนละทิ้งความเชื่อไป

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งต่างๆที่พระเจ้าบอกไว้ ในพระวจนะของพระองค์ ก็เพื่อช่วยเราให้เราสามารถดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณ ขณะอยู่ในโลกนี้ ได้อย่างมีชัยชนะและจำเริญขึ้น

– พระเจ้าได้ให้แนวทาง วิธีการ ในการแก้ปัญหาที่เรากำลังพบในปัจจุบันไว้ในพระวจนะของพระเจ้าแล้ว

– คนที่ต้องการพบทางออก จงเอาใจใส่พระวจนะของพระองค์

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s