แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:11) { การพิพากษา }

แนวคิด :

– พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้โลกรู้แจ้งเรื่องการพิพากษาว่า ผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้ว มารซาตานได้พ่ายแพ้แล้ว โดยการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

– ฮบ. 2:14-15 “…เพื่อ​โดย​ทาง​ความ​ตาย​นั้น พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​ลาย​มาร​ผู้​มี​อำ​นาจ​แห่ง​ความ​ตาย และ​จะ​ทรง​ปลด​ปล่อย​บรร​ดา​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ตก​เป็น​ทาส​มา​ตลอด​ชีวิต​เนื่อง​จาก​ความ​กลัว​ตาย”

– คส. 2:15 “พระ​องค์​ทรง​ปลด​พวก​ภูต​ผี​ที่​ครอบ​ครอง​และ​พวก​ภูต​ผี​ที่​มี​อำ​นาจ พระ​องค์​ทรง​ประ​จาน​พวก​มัน​อย่าง​เปิด​เผย และ​มี​ชัยชนะ​เหนือ​พวก​มัน​โดย​ทาง​กาง​เขน​นั้น”

– ยน. 12:31 “เดี๋ยว​นี้​การ​พิ​พาก​ษา​มา​ถึง​โลก​นี้​แล้ว เดี๋ยว​นี้​ผู้​ครอง​โลก​นี้​จะ​ถูก​กำ​จัด​ออก​ไป”

– โดยการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงทำให้พระเยซูคริสต์ เป็นขึ้นมาจากความตาย เป็นการประกาศให้โลกนี้รู้ว่า เจ้าแห่งโลกนี้คือมารพ่ายแพ้แล้วและกำลังจะเข้าสู่การพิพากษา

– ดังนั้น แม้แต่เจ้าแห่งโลกนี้ยังต้องถูกพิพากษา ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด คนทั้งหลายที่เป็นของโลกนี้จะไม่มีทางรอดพ้นการพิพากษาอย่างแน่นอน

การประยุกต์ใช้ :

– การพิพากษาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ผลการพิพากษาออกมาแล้ว มารซาตานรู้ตัวแล้วว่าจะต้องถูกลงโทษในบึงไฟนรก

– บัลลังก์แห่งการพิพากษาได้ถูกจัดเตรียมแล้ว บึงไฟกำมะถันในนรกได้ถูกจุดแล้ว

– ทุกอย่างพร้อมแล้ว สำหรับการพิพากษาอันเข้มงวดของพระเจ้า

– มารซาตานและสมุนของมัน และคนเหล่านั้นที่เป็นของโลกนี้ กำลังเตรียมเข้ารับการพิพากษาเพื่อจะถูกโยนลงในบึงไฟนรก

– เราผู้ไม่ได้เป็นของโลก แต่เป็นคนของแผ่นดินสวรรค์ สมควรจะรู้ตัว ตื่นตัว กระตือรือร้นอย่างเต็มที่ ที่จะช่วยฉุดคนให้พ้นนรก เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า

– บอกพวกเขาให้รู้ถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ ที่สามารถเปลี่ยนสถานะของทุกคนที่เชื่อ จากคนของโลกนี้มาเป็นคนของแผ่นดินสวรรค์ได้

– มารมันรู้ตัวแล้วว่า เวลาของมันเหลือน้อยเต็มที มันจะเร่งทำลายชีวิตของผู้คน เราก็ควรรู้ตัวเช่นกัน แล้วเร่งทำการของพระเจ้าช่วยคนพ้นนรก เข้าสู่สวรรค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s