แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:12) { คุณสมบัติไม่เพียงพอ }

แนวคิด :
– พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่า พระองค์มีเรื่องราวอีกมากมายที่อยากจะบอก อยากจะสอนพวกเขา แต่เหตุที่พระองค์ไม่บอกในเวลานี้ เพราะว่า พวกเขายังไม่พร้อมที่จะรับรู้และเข้าใจ
– ตอนนี้พระองค์บอกเพียงหลักการคร่าวๆ กว้างๆ แก่พวกสาวกเท่านั้น เพราะพวกเขายังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู้เรื่องรายละเอียดทั้งหมด
– ขนาดพระเยซู พระอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกยัง ไม่สามารถอธิบายให้พวกเขาเข้าใจได้ในเวลานั้น ไม่ใช่เพราะอาจารย์ไม่เก่งพอ แต่เพราะผู้รับฟังยังคุณสมบัติไม่พอ
– นั่นคือ แสดงว่า จะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขา ทำให้พวกเขามีคุณสมบัติเข้าใจความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณ ที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจรับรู้ได้ แม้พระเยซูจะเป็นผู้อธิบายเองก็ตาม
– และบางอย่างที่เกิดขึ้นนั้นก็คือ การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตกับพวกเขา และสอนพวกเขาจากภายใน(ข้อ 13)
– กล่าวได้อีกอย่างว่า การสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น เป็นกุญแจเปิดความลับสวรรค์ให้มนุษย์ธรรมดาสามารถเข้าใจความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณได้

การประยุกต์ใช้ :
– วันนั้นเหล่าสาวกไม่อาจเข้าใจความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จมาสถิตกับพวกเขา
– แต่วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จมาสถิตกับเราแล้ว หมายความว่า เรามีคุณสมบัติเพียงพอแล้วที่จะเข้าใจ ความล้ำลึกในฝ่ายวิญญาณ
– ดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้า ให้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตในเรา ให้พระองค์ทรงช่วยเปิดเผยความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณจากพระคำของพระเจ้า ที่ไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนใดๆสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเขาเอง ให้แก่เราเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s