แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:13) { พระวิญญาณแห่งความจริง }

แนวคิด :
– พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่า แม้ตอนนี้พวกเขายังไม่อาจเข้าใจความจริงได้(ข้อ12) แต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตกับพวกเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้พวกเขารู้จัก พบ และเข้าใจ ความจริงฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้น ที่พระบิดาและพระเยซูตรัสปรารถนาจะตรัสกับพวกเขา รวมถึงเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
– พระวิญญาณเป็นตัวแทนของพระบิดาและพระเยซู ที่จะสำแดงความล้ำลึกจากพระเจ้า ให้แก่มนุษย์

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเราแล้ว หากเราเอาใจใส่ ใส่ใจต่อการสอน การนำของพระองค์ เราก็จะสามารถเดินไปในทางแห่งความจริง ตลอดวันคืนชีวิตของเราได้
– สิ่งที่เห็นในโลกนี้ เป็นของชั่วคราว ระบบของโลกสร้างภาพลวงตาให้คนทั้งหลายไม่อาจเห็นความจริงฝ่ายวิญญาณ หลงคิดว่าสิ่งของในโลกเป็นสิ่งถาวร นิรันดร์ และคู่ควรที่คนทั้งหลายจะทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อให้ได้ครอบครองมัน
– พระวิญญาณแห่งความจริง จะช่วยให้เราตาสว่าง เข้าใจความจริงของชีวิตที่แท้จริง ดังนั้นเราควรเอาใส่ใจต่อการเตือน การสอน การนำจากพระองค์


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s