แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:14) { พระเยซูได้รับเกียรติ }

แนวคิด :
– พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่า เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตกับพวกเขา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้พระเยซูได้รับเกียรติ โดยการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเอาสิ่งที่เป็นของพระเยซู มาสำแดงแก่พวกเขา
– เมื่อสังเกตจากบริบทในข้อก่อนหน้านี้ สิ่งที่พระเยซูพูดถึงนั้น น่าจะหมายถึง ความจริงฝ่ายวิญญาณ อันความล้ำลึกในฝ่ายวิญญาณ ซึ่งก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่อาจรับไว้ได้

การประยุกต์ใช้ :
– พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เชื่อเข้าใจ รับรู้ และมีประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้า
– วิธีสังเกตว่า การสอน หรือการสำแดงใดๆนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ ดูได้จากผลของมัน คือ ถ้าเป็นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องทำให้พระเยซูได้รับเกียรติ ไม่ใช่ตัวเราเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s