แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:15) { ตัวแทนพระเจ้า }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า พระเยซูเป็นตัวแทนของพระบิดาได้รับสิทธิอำนาจทั้งสิ้นจากพระบิดา และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตัวแทนของพระเยซูบนโลกนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับสิทธิอำนาจทั้งสิ้นจากพระเยซู

– ดังนั้นสิ่งที่เป็นของพระเจ้า ได้สำแดงแก่มนุษย์ได้โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้สถิตอยู่ภายในผู้เชื่อ ทั้งความจริงในฝ่ายวิญญาณ พระลักษณะของพระเจ้า พระประสงค์ของพระเจ้า และฤทธานุภาพของพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– เราสามารถสำแดงสิ่งที่เป็นของพระเจ้าให้คนในโลกนี้ได้รู้จักได้ โดยการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามการทรงนำ ตามการสอนของพระองค์

– วันนี้ ให้เราเชื่อฟังและทำตามการทรงนำในชีวิตของเรา เพื่อโลกนี้จะได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงสถิตภายในเรา

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s