แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:16) { อีกหน่อยหนึ่ง }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกให้พวกสาวกรู้ว่า อีกไม่นานพระเยซูจะถูกจับและถูกตรึงที่บนไม้กางเขน แล้วทรงสิ้นพระชนม์ พวกเขาจะไม่ได้เห็นพระองค์ช่วงเวลาหนึ่ง

– และต่อมาอีกไม่นาน คือ วันที่ 3 หลังจากสิ้นพระชนม์ พวกเขาก็จะได้เห็นพระองค์อีก เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าทรงมีวาระ และจังหวะสำหรับทุกสิ่งที่สวยงามตามแผนการแห่งน้ำพระทัยของพระองค์

– วันนี้ ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อาจเห็นพระเยซูแบบหน้าต่อหน้า แต่อีกไม่นานเราจะได้พบพระองค์หน้าต่อหน้าในวันที่พระองค์เสด็จกลับมา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s