แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:17) { ไม่เข้าใจ }

แนวคิด :

– สาวกบางคนเริ่มสนใจในคำตรัสของพระเยซู พวกเขาจึงเริ่มสงสัยว่า คำตรัสของพระเยซู หมายความว่าอย่างไร ส่วนคนอื่นๆนั้นยังคงไม่สนใจอยู่เหมือนเดิม จึงยังไม่สงสัย

– ทั้งที่พระเยซู ตรัสหลายต่อหลายครั้งแก่พวกเขาว่า พระองค์จะสิ้นพระชนม์ และจะเป็นขึ้นมา และจะเสด็จกลับไปหาพระบิดา แต่ดูเหมือนพวกเขาไม่ใส่ใจต่อคำพูดเหล่านั้น จึงทำให้พวกเขาไม่เข้าใจว่า ‘อีก​หน่อย​พวก​ท่าน​จะ​ไม่​เห็น​เรา และ​ต่อ​ไป​อีก​หน่อย​พวก​ท่าน​ก็​จะ​เห็น​เรา’ และ ‘เพราะ​เรา​ไป​ถึง​พระ​บิดา’ ประโยคเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร

การประยุกต์ใช้ :

– หากเราไม่เอาใจใส่ต่อพระคำของพระเจ้า เราจะไม่สามารถเข้าใจการเปิดเผยของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเปิดเผยแก่เราได้

– วันนี้ ถ้าเราอยากจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า จงเอาใจใส่ต่อพระคำของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s