แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:19) { พร้อมที่จะอธิบาย }

แนวคิด :

– พระเยซูไม่เพียงแต่ทราบข้อความที่พวกสาวกกระซิบกัน แต่พระองค์ทรงทราบความในใจของพวกเขาด้วย ทรงทราบว่า พวกเขาอยากจะถามพระองค์ อยากจะเข้าใจความหมายของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัส

– พวกเขาไม่กล้า ที่จะถามพระเยซู เพราะดูเหมือนพระเยซูอธิบายอะไรให้เขาฟังมากมายแล้ว แต่พวกเขากลับไม่เข้าใจอะไรเลย

– แต่พระเยซูกับตรัสกับเขา เพื่อแสดงความพร้อมและความเต็มใจของพระองค์ที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้แก่พวกเขา

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี ทั้งสิ่งที่เราพูดออกมา สิ่งที่ทำ หรือ สิ่งที่ยังไม่ได้พูดหรือทำ

– พระเยซูทรงพร้อมและเต็มใจเสมอที่จะเปิดเผย ความล้ำลึกแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราได้รู้จักและเข้าใจ ขอเพียงแค่เราหิวกระหายปรารถนาจะเข้าใจจริงๆ

– วันนี้ หากเราปรารถนาที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์จริงๆ พระองค์ทรงพร้อมที่จะเปิดเผยน้ำพระทัยนั้นแก่เรา ผ่านทางพระคำของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s