แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:2) { ราคาที่ต้องจ่าย }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกล่วงหน้าว่า ต่อไปพวกเขาจะถูกข่มเหง

– พวกเขาจะถูกขับออกจากธรรมศาลา และจะถูกฆ่า

– การขับไล่ออกจากธรรมศาลานั้น พวกฟาริสี​และ​พวก​ธรร​มา​จารย์​มี​อำนาจ​ขับ​ไล่​ชาวยิว​คน​ใดก็ได้ ​ไม่่ให้​ร่วม​พิธี​ศาสนกิจ​ใน​พระวิหาร​ก็​ได้ ​ถ้า​เห็น​ว่า​ผู้​นั้น​ฝ่า​ฝืน​กฎ​วัน​สะบาโต​หรือ​กฎ​พระวิหาร ซึ่งคนที่ถูกทำเช่นนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขา เพราะเป็นเหมือนกับการถูกตัดออกจากสังคม

– พวกสาวกจะถูกข่มเหง โดยที่ผู้ข่มเหงนั้นจะ​​เข้าใจ​ผิด​ ​คิด​ว่า​การ​ขับ​ไล่​จาก​ธรรม​ศาลา ​และ​การ​ประหาร​ชีวิต​นั้น​เป็น​การ​ถวาย​สักการะบูชา​แด่​พระเจ้า หรือแด่พระของพวกเขา

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูบอกชัดเจนถึงราคาที่ต้องจ่ายของการติดตามพระเยซู พวกสาวกมีสิทธิเลือกจะติดตามพระเยซูต่อไป หรือจะละทิ้งพระองค์ไป

– วันนี้ การติดตามพระเยซูของเรา อาจต้องจ่ายราคาบางอย่าง แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่คำถามเหมือนกันที่เราต้องตอบก็คือ เรายินดีที่จะจ่ายราคานั้นในการติดตามพระเยซูหรือไม่?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s