แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:22) { ไม่มีใครช่วงชิงไปได้ }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า เวลานี้แม้พวกเขากำลังเป็นทุกข์โศกเศร้า เพราะพระเยซูกำลังจะจากไป (ทรงสิ้นพระชนม์) แต่อีกไม่นานพระเยซูจะกลับมาหาพวกเขาอีก (ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย) แล้วเมื่อนั้นพวกเขาจะมีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง จนลืมความทุกข์โศกเศร้าในขณะนี้ไปเลย

– และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพวกเขาได้รับความชื่นชมยินดีเพราะได้พบพระเยซูผู้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ความชื่นชมยินดีนั้นจะอยู่กับพวกเขาตลอดไป ไม่มีวันที่จะมีใครช่วงชิงความชื่นชมยินดีนั้นไปจากเขาได้

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเรามีประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระเยซูในชีวิตของเรา เราจะพบสันติสุขแท้ในพระเจ้า และสันติสุขนี้จะอยู่กับเราตลอดไป ไม่มีใครช่วงชิงไปจากเราได้ เพราะพระเยซูจะทรงสถิตกับเราตลอดไป

– แต่ที่บางครั้งเรารู้สึกว่า สันติสุขแท้นั้นหายไปจากชีวิตของเรา ความจริงแล้วไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่เราลืมไปว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตกับเราเท่านั้นเอง

– เพราะว่าสันติสุขแท้ที่ไม่มีใครชิงไปได้นี้ เกิดจากการที่พระเยซูคริสต์สถิตกับเรา ดังนั้นการลืมไปว่าพระคริสต์สถิตกับเรา จีงเป็นเหตุให้เราเข้าใจผิดคิดว่า สันติสุขแท้นั้นได้หายไปจากเราแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s