แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:24) { จงขอเถิด }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า เวลานี้พระเยซูกำลังอยู่กับพวกเขา พระองค์ประสงค์ที่จะสอนเขาอธิษฐาน พวกเขาสามารถขอต่อพระเยซูได้ แล้วพระองค์จะสอนว่าควรขออะไร เช่นขอเพิ่มความเชื่อ ขอให้กล้าหาญ ขอให้อดทนได้ เป็นต้น แล้วพวกเขาก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขออย่างแน่นอน

การประยุกต์ใช้ :

– ในทำนองเดียวกัน วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเราแล้ว เหมือนกับที่พระเยซูอยู่กับสาวกในวันนั้น

– พระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมที่จะสอนเราในการอธิษฐานทูลขอสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า และเมื่อเราขอตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอทั้งสิ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s