แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:25) { รู้จักพระบิดา }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกพวกสาวกว่า วันนี้พระองค์พูดกับพวกเขาแบบใช้คำเปรียบเทียบ เพราะพวกเขายังไม่สามารถเข้าใจความหมายได้จริงๆ

– แต่เมื่อวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขามาถึง(ข้อ13) วันนั้นพระองค์จะทรงสำแดงให้พวกเขาอย่างแจ่มแจ้ง

– เพราะว่าพระวิญญาณสถิตกับพวกเขา ก็เพื่อช่วยพวกเขาให้เข้าใจอย่างพระเจ้าได้อย่างชัดเจน

การประยุกต์ใช้ :

– ตามที่พระเยซูทรงสัญญา ในวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเรา เราจะรับการสำแดงเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้ง

– วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเราแล้ว นั่นหมายความว่า วันนี้เราสามารถรู้จักกับพระเจ้าได้มากขึ้นๆทุกวัน แจ่มชัดขึ้นทุกวันๆ ผ่านการสอนและการสำแดงของพระวิญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในเรา

– “ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนข้าพระองค์ให้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวันเถิด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s