แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:26) { ไม่ต้องบอกแล้ว }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า “ในวันนั้น”(วันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกับพวกเขา) พวกเขาจะอธิษฐานแล้วพระบิดาจะฟัง และพระเยซูจะไม่จำเป็นต้องบอกพวกเขาอีกว่า พระองค์จะอธิษฐานเพื่อพวกเขา

– พระเยซู บอกกับพวกเขา ใน ยน. 14:16  เรา​จะ​ทูล​ขอ​พระ​บิดา และ​พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​ผู้​ช่วย​อีก​ผู้​หนึ่ง​ให้​กับ​พวก​ท่าน เพื่อ​จะ​อยู่​กับ​ท่าน​ตลอด​ไป

– เมื่อถึงวันนั้น พระองค์ไม่ต้องพูดอย่างนั้นแล้ว เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตกับพวกเขาแล้ว

– แต่ไม่ได้หมายความว่า พระเยซูจะไม่อธิษฐานเผื่อพวกเขาแล้ว เพราะใน ฮบ. 7:25 กล่าวว่า “เพราะ​เหตุ​นี้ พระ​องค์​จึง​ทรง​สา​มารถ​ช่วย​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เข้า​มา​ใกล้​พระ​เจ้า​โดย​ทาง​พระ​องค์​นั้น​อย่าง​เต็ม​ที่ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่​ทุก​เวลา เพื่อ​ทูล​ขอ​เผื่อ​คน​เหล่า​นั้น”

– แต่หมายความว่า พระเยซูไม่ต้องบอกกับพวกเขาแล้ว เพราะพวกเขาจะรู้และมั่นใจว่าพระองค์อธิษฐานเผื่อพวกเขาแน่นอน เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เขามั่นใจ

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเราแล้ว ดังนั้น เราสามารถมั่นใจได้เลยว่า ทุกสิ่งที่เราขอต่อพระบิดา ตามการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น เราจะได้รับอย่างแน่นอน

– แต่สำหรับคนเหล่านั้นที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขา แต่ไม่ฟังพระองค์ ไม่พึงพาพระองค์ ก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้ คำอธิษฐานของพวกเขา จึงเป็นแค่การสวดมนต์ และไม่อาจได้รับคำตอบจากพระเจ้าได้

– พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนเรา ให้เรามั่นใจในทุกสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ และจะทรงช่วยเราให้สามารถทำตามพระคำของพระเจ้าได้ หากเรามีใจปรารถนาที่จะทำจริงๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s