แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:27) { พระบิดาทรงรักเรา }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกให้พวกสาวกฟังว่า พระบิดาทรงรักพวกเขา ซึ่งความรักนี้พระบิดาทรงรักพวกเขาก่อน จนประทานพระบุตรองค์เดียวมาให้แก่พวกเขา

– พระเจ้าทรงรักโลก (ยน.3:16) พระบิดาทรงรักทุกคน แต่ไม่ทุกคนที่ตอบสนองต่อความรักที่พระบิดาประทานให้นั้น

– พวกสาวกตอบรับความรักของพระบิดา โดยการเชื่อว่า พระเยซูเป็นของขวัญจากพระบิดาที่ประทานแก่พวกเขา พวกเขาจึงรักพระเยซู

– ดังนั้นใครก็ตามที่รักพระเยซู และเชื่อวางใจในพระองค์ จึงสามารถรับรู้และตอบสนองต่อความรักของพระบิดาได้

– สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ยน. 14:21 และ ยน. 14:23

– ยน. 14:21 “ใคร​ที่​มี​บัญ​ญัติ​ของ​เรา​และ​ประ​พฤติ​ตาม​บัญ​ญัติ​เหล่า​นั้น คน​นั้น​เป็น​คน​ที่​รัก​เรา และ​คน​ที่​รัก​เรา​นั้น​พระ​บิดา​ของ​เรา​จะ​ทรง​รัก​เขา และ​เรา​จะ​รัก​เขา​และ​จะ​สำ​แดง​ตัว​ให้​ปรา​กฏ​แก่​เขา”

– ยน. 14:23 พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ถ้า​ใคร​รัก​เรา คน​นั้น​จะ​ประ​พฤติ​ตาม​คำ​ของ​เรา และ​พระ​บิดา​จะ​ทรง​รัก​เขา แล้ว​เรา​ทั้ง​สอง​จะ​มา​หา​เขา​และ​จะ​อยู่​กับ​เขา”

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเรารักพระเยซูและเชื่อวางใจในพระเยซู ก็ทำให้เราตอบรับความรักของพระบิดาอย่างเหมาะสม เราจึงสัมผัสความรักที่พระบิดาประทานมาให้แก่เราแล้วได้อย่างแจ่มชัด

– ด้วยเหตุนี้ เมื่อเรารู้ว่าพระบิดารักเราจนประทานพระเยซูแก่เรา เราจึงมีใจกล้าที่จะอธิษฐานต่อพระบิดาในนามของพระเยซู(ข้อ26)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s