แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:28) { สรุปข่าวประเสริฐ }

แนวคิด :

– ข้อสั้นๆนี้ พระเยซูสรุป ข่าวประเสริฐเรื่องความรอด ไว้ในข้อนี้

– พระเยซูมาจากพระบิดา เพราะพระบิดาทรงรักมนุษย์จึงส่งพระเยซูมาช่วยมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักให้รอด(ยน.3:16)

– พระเยซูเข้ามาในโลก พระบุตรของพระเจ้าได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ รับสภาพเหมือนกับมนุษย์ทุกประการ เพื่อจะเป้นตัวแทนของมนุษย์ได้ เพื่อแผนการที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจะสำเร็จ (ยน. 1:14)

– พระเยซูจะจากโลกนี้ไปหาพระบิดาอีก พระเยซูจะสิ้นพระชนม์เพราะเหตุรับโทษแทนความผิดบาปของมนุษย์ และจะทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปหาพระบิดา ซึ่งเป็นการยืนยันว่า ภารกิจที่พระบิดาส่งพระเยซูมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดนั้นสำเร็จสมบูรณ์แล้ว

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าทรงรักเรา พระเยซูมาเพื่อช่วยเราที่พระองค์ทรงรักนั้น บัดนี้ภารกิจแห่งการช่วยให้รอดนั้น เสร็จสมบูรณ์แล้ว เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ได้รับความรอดพ้นจากโทษบาปแล้ว ชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์สถานได้เตรียมไว้พร้อมแล้ว เพื่อให้เราไปรับ เมื่อถึงเวลากำหนด

– เราผู้พ้นโทษบาปแล้ว ผู้เป็นคนของสวรรค์แล้ว ผู้มีชีวิตนิรันดร์แล้ว จากนี้ไปตราบชั่วนิรันดร์ จิตวิญญาณของเราจะไม่มีวันต้องพบกับความตายเลย สมควรเหลือเกินที่เราจะดำเนินชีวิตขณะที่เรากำลังอยู่ในโลกชั่วคราวนี้ เพื่อสิ่งที่เป็นของถาวรนิรันดร์ แทนที่จะอยู่เพื่อของแห่งโลกนี้ที่จะต้องถูกเผาไหม้ไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s