แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:29) { รับฟังอย่างเปิดใจ }

แนวคิด :

– ในข้อ 25 พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า จำเป็นที่พระองค์ต้องพูดกับพวกเขาเป็นคำเปรียบเทียบ เพราะพวกเขายังไม่สามารถเข้าใจได้ในช่วงเวลานี้

– แต่ในข้อนี้ พวกสาวกกลับ บอกพระเยซูว่า ที่พระองค์พูดมาไม่ใช่คำเปรียบเทียบอันซับซ้อนเลย พวกเขาเข้าใจทั้งหมดที่พระเยซูกล่าวแล้ว

– พวกเขาคิดว่าพวกเขารู้แล้ว ทั้งที่พวกเขายังไม่รู้อะไรเลย จึงทำให้พวกเขาไม่เข้าใจข้อความที่พระองค์ทรงพยายามกล่าวกับพวกเขา

การประยุกต์ใช้ :

– การที่เราคิดเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าว่า เรารู้แล้ว เคยได้ยินแล้ว เคยอ่านแล้ว จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขวางกั้น ไม่ให้เราสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงของพระคำของพระเจ้าได้

– เมื่อเราอ่านหรือรับฟังพระคำของพระเจ้า เราต้องถ่อมใจลงและเปิดใจออก ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความเข้าใจที่สดใหม่แก่เรา ในการเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านพระคำของพระเจ้าตอนนั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s