แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:31) { เข้าใจผิด }

แนวคิด :

– เมื่อพวกสาวกบอกพระเยซูว่า พวกเขาเชื่อแล้วว่าพระเยซูมาจากพระเจ้า(ข้อ 30) พระเยซูจึงถามพวกเขากลับ เพื่อให้พวกเขาไตร่ตรองเพื่อจะรู้ความจริง ว่า “พวกเขาเชื่อจริงๆแล้วหรือยัง”

– ตอนนี้พวกเขาเข้าใจผิด คิดว่า พวกเขาเชื่ออย่างสุดใจแล้ว

– เป็นไปได้ว่า ณ วินาทีนั้น เขาเชื่อจริงๆว่าพระเยซูมาจากพระเจ้า แต่ความเชื่อนั้นยังจริงไม่พอ ที่จะทำให้พวกเขายังคงเชื่อเช่นนั้นต่อไป เมื่อเวลาแห่งการทดสอบมาถึง

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ เราอาจจะมีความเชื่อน้อยกว่า ที่ตัวเราเองคิด อยู่มากก็เป็นไปได้

– “การคิดว่า เราเชื่อ” กับ “การที่เรามีความเชื่อ” เป็นคนละเรื่องกัน

– แบบแรก อาจแค่ทำให้เราสบายใจ แต่แบบหลัง จะทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้ ท่ามกลางการทดสอบความเชื่อที่จะมาถึง

– ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเรา ให้เหตุการณ์และสถานการณ์ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราในวันนี้ ทำให้เรามีความเชื่อวางใจในพระเยซูมากยิ่งขึ้น เพื่อเราจะมีความเชื่อแท้ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ท่ามกลางการทดสอบที่จะมาถึงในอนาคต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s