แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:4) { เมื่อถึงเวลานั้น }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า เหตุที่พระองค์ไม่ได้บอกเรื่องการข่มเหงแก่เขาตั้งแต่แรก ก็เพราะก่อนหน้านี้พระองค์อยู่กับเขา เขาไม่จำเป็นต้องรับมืออะไรกับการข่มเหงเหล่านั้น

– แต่ “​เมื่อ​ถึง​เวลา​ของ​พวก​เขา” หมายถึง เวลาของพวกผู้ที่ข่มเหง

– เวลานั้น พระเยซูจำต้องจากเหล่าสาวกไปสู่พระบิดา เพื่อประโยชน์ของเหล่าสาวกเองเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้เสด็จลงมาสถิตอยู่กับเหล่าสาวก(ข้อ7)

– เมื่อเวลานั้นมาถึง เขาต้องรับมือกับการข่มเหงเอง โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดผู้ทรงสถิตกับเขา

– เวลานั้นพวกเขาจะได้ระลึกได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา ไม่ได้อยู่เหนือการคาดหมายหรือนอกเหนือแผนการของพระเจ้า เพราะพระเยซูได้บอกเขาล่วงหน้าแล้ว

– และเมื่อเขาระลึกได้เช่นนั้น เขาจะไม่กลัว เพราะรู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเขานี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ เมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการร์ยากลำบากในโลกนี้ คนที่ต้องรับมือกับสถานการณ์นั้นก็คือ ตัวเราเอง

– ซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่อาจเผชิญสถานการณ์นั้นได้อย่าง สง่างาม มีชัยชนะและเกิดผลดีที่ตามมาอย่างรอบด้านได้

– แต่โดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการตระหนักว่าเหตุการณ์นี้ยังอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า จะทำให้เราสามารถเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ อย่างสง่างาม มีชัยชนะและเกิดผลเป็นพระพรรอบด้าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s