แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:5) { ขอบอก }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่า พระองค์กำลังจะกลับไปหาพระบิดาแล้ว

– พระเยซูบอกว่า “ไม่​มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​ถาม​เรา​ว่า ‘จะ​ไป​ที่​ไหน?’” ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครถาม เพราะว่า ซีโมน​เป​โตร ได้เคยถามแล้วใน (ยน. 13:36) และโธมัสก็ถามทำนองเดียวกันใน ​(ยน. 14:5 ) และพระเยซูก็ตอยพวกเขาแล้วทั้ง2 ครั้ง

– แต่หมายความว่า เวลานี้พระองค์กำลังรู้สึกโศกเศร้า และปรารถนาที่จะกล่าวย้ำเรื่องสำคัญนี้ แต่ช่วงเวลานี้ไม่มีใครถาม แต่พระองค์เองก็ขอบอก

การประยุกต์ใช้ :

– ทุกครั้งเมื่อเราทูลถามพระเจ้า พระองค์พร้อมที่จะตอบเราเสมอ

– เมื่อพระเจ้าประสงค์จะพูดกับเรา จงตั้งใจฟัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s