แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:6) { จำเป็นต้องเกิด }

แนวคิด :

– พระเยซูพูดกับพวกสาวกว่า พระองค์ทรงทราบว่าตอนนี้จิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ เนื่องด้วยสิ่งที่พระเยซูได้บอกกับพวกเขา

– กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ขณะนี้พวกสาวกต้องพบความทุกข์ใจก็เพราะคำพูดของพระเยซู

– ถึงแม้พระเยซูจะทรงทราบเช่นนั้นก็ตาม พระองค์ก็ยังจงใจบอกเรื่องเหล่านั้นแก่พวกเขา เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง เพื่อพวกเขาจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงได้

การประยุกต์ใช้ :

– บางครั้งพระเจ้าจำเป็นต้องอนุญาตให้เราเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนา เพื่อประโยชน์ต่อตัวเราเองในอนาคต

– เนื่องจากพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด ทรงทราบอนาคต ดังนั้นสิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบัน ย่อมเป็นที่ดีสำหรับเราอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s