แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:7) { ดูเหมือนเสียแต่ได้ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงบอกกับเหล่าสาวกว่า แม้การจากไปสู่พระบิดาของพระเยซูจะทำให้พวกเขาโศกเศร้าในเวลานี้(ข้อ 26) แต่การจากไปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพวกเขา

– เพราะว่า เมื่อพระองค์จากไปแล้ว พระองค์จะทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ มาสถิตกับพวกเขาตลอดไป ซึ่งจะทำให้พวกเขาสนิทสนมกับพระองค์มากยิ่งขึ้น และมีประสบการณ์ในฤทธานุภาพของพระองค์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

การประยุกต์ใช้ :

– ดูเหมือนการจากไปของพระเยซูจะทำให้สาวกต้องสูญเสียอะไรบางอย่าง แต่กลับเป็นเหตุให้พวกเขาได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเสียอีก

– บางครั้งจำเป็นที่พระเจ้าต้องนำบางอย่างออกไปจากชีวิตของเรา เพื่อจะสามารถประทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเรามากยิ่งกว่าเก่าแก่เรา

– วันนี้ แม้เราไม่ได้เห็นพระเยซูด้วยตา แบบหน้าต่อหน้า เหมือนเหล่าสาวกของพระเยซูในอดีต แต่เราก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเราเสมอไป ซึ่งพระเยซูตรัสว่า สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเรายิ่งกว่า

– นั่นคือ เราสามารถมีประสบการณ์กับพระเยซูมากยิ่งกว่าในสมัยที่พระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้ ด้วยการมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในเรา โดยการดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระองค์อยู่เสมอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s