แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:9) { รู้แจ้งเรื่องความบาป }

แนวคิด :

– พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาทำให้โลกรู้แจ้ง ว่าพระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

– ดังนั้นเมื่อโลกรู้แล้ว ก็ยังปฏิเสธพระองค์ ตามบริบทในข้อนี้จะหมายถึงพวกยิวที่ปฏิเสธพระเยซู ไม่วางใจในพระเยซู พวกเขาจึงจะรู้แจ้งอย่างชัดเจนในบาปของพวกเขาในวันพิพากษา

การประยุกต์ใช้ :

– พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาสำแดงให้โลกนี้รู้ว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้

– ซึ่งการสำแดงนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงผ่านทางผู้เชื่อ ผู้ที่มีพระองค์สถิตอยู่ด้วย

– วันนี้พระวิญญาณประสงค์ที่จะสำแดงผ่านชีวิตของเรา ให้โลกรู้ว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของโลก จงร่วมมือกับพระองค์เถิด ด้วยการเชื่อฟังและทำตามการทรงนำของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s