แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:10) { ทำตามพระทัย }

แนวคิด :

– พระบิดาทรงรักพระเยซูอย่างที่สุด และพระเยซูตอบสนองต่อรักนั้นด้วยการติดสนิทกับความรักของพระบิดา ซึ่งสำแดงออกมาเป็นการกระทำในสิ่งที่พระบิดาพอพระทัย

– ทุกสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำนั้น พระองค์ทำตามชอบพระทัยของพระบิดาเสมอ (ยน. 8:29)

– พระเยซูทรงรักพวกสาวกอย่างที่สุด เหล่าสาวกสมควรที่จะเข้าสนิทในความรักนั้น ซึ่งสำแดงออกมาเป็นการกระทำทุกอย่าง ตามชอบพระทัยของพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงรักเราอย่างที่สุด จนยอมตายบนไม้กางเขนอย่างทรมานเพื่อช่วยเรา

– เราจะตอบสนองต่อความรักยิ่งใหญ่ที่พระเยซูประทานแก่เรานี้อย่างไร?

– วันนี้ สิ่งที่เราทำ เราทำตามความพึงพอใจของเรา หรือ เราเต็มใจยอมทำตามสิ่งที่ไม่ตรงกับใจปรารถนาของเรา หากการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พระเยซูชื่นใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s