แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:11) { ความยินดี }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่า เหตุที่พระเยซูบอกสิ่งต่างๆที่ได้พูดมาในข้อก่อนหน้านี้ ได้แก่ พระสัญญาเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ , ชีวิตนิรันดร์ ,  การติดสนิทระหว่างพวกเขากับพระองค์ ฯลฯ ก็เพื่อความยินดีของทั้งสองฝ่าย

– คือ พระเยซูจะยินดีในตัวพวกเขา เพราะพวกเขาได้เข้าสนิทอยู่ในพระองค์ จนประพฤติตามคำของพระองค์

– และ ให้พวกเขาได้รับความยินดีอย่างเต็มเปี่ยม เมื่อพวกเขาได้ทราบความจริงเหล่านั้น แล้วเข้าส่วนในพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเรารู้ความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า และเชื่อ จนดำเนินตามทางแห่งความจริงนั้น

– สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ พระเยซูจะชื่นใจในตัวเรา และ ตัวเราเองจะพบความชื่นใจอย่างเปี่ยมล้น เพราะการเชื่อและทำตามพระคำนั้น

– วันนี้เราสามารถมีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมในทุกสถานการณ์ได้ เมื่อเรารู้พระคำของพระเจ้า เชื่อ แล้วทำตาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s